Informatie over TONZON

Op deze afbeelding is te zien hoe de isolatie wordt aangebracht. Op de bodem ligt bodemfolie (oranje). Aan de bovenkant breng ik thermokussens aan (zilver).

Isoleren met TONZON thermoskussens
meest milieuvriendelijke vloerisolatie

Het isoleren van begane grondvloeren is een van de grootste energiebesparingsbronnen in de Nederlandse woningbouw. Het Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie (NIBE) heeft een milieuvergelijking gemaakt tussen de verschillende manieren om dit aan te pakken. De milieukosten blijken enorm van elkaar te verschillen.

Het aanbrengen van TONZON Thermoskussens kost niet alleen veel minder CO2 dan de andere producten waarmee het is vergeleken, maar levert ook meer CO2-reductie op dankzij een andere manier van isoleren. Daarbij wordt de uitstraling van warmte door de onderkant van de vloer trapsgewijs naar vrijwel nul gereduceerd. Vloeren worden sneller warm, kunnen een hogere temperatuur bereiken en houden de warmte langer vast. Daardoor valt in de praktijk de energiebesparing hoger uit.

Daarnaast heeft het systeem nog andere voordelen, waardoor het verduurzamen van woningen goedkoper, makkelijker en gezonder wordt. Bij dit systeem wordt bijvoorbeeld ook de toetreding van vocht en radon uit de kruipruimtebodem geweerd, zodat extra ventilatievoorzieningen in de woonkamer vaak niet meer nodig zijn.